Ubezpieczenia komunikacyjne

OC pojazdów mechanicznych

Ubezpieczenie to chroni posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim. Zakład ubezpieczeń wypłaca za posiadacza pojazdu odszkodowanie na rzecz poszkodowanego.

Autocasco

Auto Casco jest dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym przeznaczonym dla użytkowników pojazdów mechanicznych.

Zakres Ubezpieczenia:

 • zniszczenia lub uszkodzenia spowodowanego zderzeniem z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami znajdującymi się na zewnątrz pojazdu,
 • szkód powstałych na skutek powodzi, zatopienia, piorunu, pożaru, wybuchu, lub innych sił przyrody, a także nagłego działania czynnika chemicznego lub termicznego pochodzącego z zewnątrz,
 • dewastacji
 • kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia dodatkowego.

Auto Szyby

Ubezpieczenie zapewnia:

 • ochronę szyb (czołowej, tylnej oraz bocznych) w pojeździe od wszystkich ryzyk,
 • ochronę finansową przed kosztami związanymi z koniecznością naprawy lub wymiany uszkodzonej w pojeździe szyby,
 • sprawną koordynację wymiany uszkodzonej szyby oraz pokrycie kosztów naprawy,
 • bezgotówkowe rozliczenie szkody.

NNW

Ubezpieczenie NNW zapewnia wsparcie finansowe w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku drogowego zarówno w kraju jak i za granicą:

 • w związku z ruchem pojazdu,
 • podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu,
 • bezpośrednio przy jego załadunku i wyładunku,

Odpowiedzialność cywlina przewoźnika

W naszej ofercie znajdą Państwo oferty wielu firm ubezpieczeniowych, pozwoli to na wybór najkorzystniejszej oferty pod względem ceny oraz parametrów oferty.

więcej

Ubezpieczenie OC zawodowe

W naszej ofercie znajdą Państwo oferty wielu firm ubezpieczeniowych, pozwoli to na wybór najkorzystniejszej oferty pod względem ceny oraz parametrów oferty.

więcej

OC i AC w najniższych cenach

W naszej ofercie znajdą Państwo oferty wielu firm ubezpieczeniowych, pozwoli to na wybór najkorzystniejszej oferty pod względem ceny oraz parametrów oferty.

więcej