Ubezpieczenia majątkowe

Do ubezpieczeń majątkowych zalicza się ubezpieczenia mienia, a także odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie mienia

Ubezpieczenia te pozwalają nam zabezpieczyć składniki majątku na wypadek jego uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty na skutek różnorodnych zdarzeń losowych (np. pożar, gradobicie, powódź). Zakres poszczególnych ubezpieczeń mienia regulowany jest bądź w umowie bądź w ustawie, które to precyzują treść warunków ubezpieczenia powszechnie w skrócie nazywanych o.w.u. W ramach ubezpieczeń majątkowych ubezpieczyć możemy przykładowo : mieszkania, domy, domki letniskowe, domy w budowie, magazyny, hale, inne budynki i budowle i ich wyposażenie.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej chronią nas w przypadku, gdy wyrządzimy komuś szkodę i jesteśmy zobowiązani do jej naprawienia. Szkoda może polegać na uszkodzeniu, zniszczeniu lub spowodowaniu utraty należących do innej osoby składników majątku (szkoda na mieniu lub majątkowa) lub spowodowaniu u innej osoby śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda na osobie lub osobowa). Dzięki ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej odszkodowanie i inne świadczenia osobie poszkodowanej wypłaci za nas towarzystwo ubezpieczeniowe. Tym sposobem chroniony jest interes nie tylko nasz, ale przede wszystkim osoby przez nas poszkodowanej.

Odpowiedzialność cywlina przewoźnika

W naszej ofercie znajdą Państwo oferty wielu firm ubezpieczeniowych, pozwoli to na wybór najkorzystniejszej oferty pod względem ceny oraz parametrów oferty.

więcej

Ubezpieczenie OC zawodowe

W naszej ofercie znajdą Państwo oferty wielu firm ubezpieczeniowych, pozwoli to na wybór najkorzystniejszej oferty pod względem ceny oraz parametrów oferty.

więcej

OC i AC w najniższych cenach

W naszej ofercie znajdą Państwo oferty wielu firm ubezpieczeniowych, pozwoli to na wybór najkorzystniejszej oferty pod względem ceny oraz parametrów oferty.

więcej