Ubezpieczenia rolne

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników

Ochrona obejmuje odpowiedzialność cywilna rolnika oraz każdej osoby pracującej w gospodarstwie rolnym, która wyrządziła szkodę związaną z posiadanym przez rolnika gospodarstwem rolnym. Ubezpieczenie gwarantuje wypłatę odszkodowania osobie trzeciej, za szkody na osobie lub jej mieniu, związane z posiadanym przez rolnika gospodarstwem rolnym .

Budynki rolnicze

Obowiązkowe ubezpieczenia budynków rolniczych pozwala zniwelować straty finansowe powstałe na skutek uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego w następstwie różnych zdarzeń losowych.

Odpowiedzialność cywlina przewoźnika

W naszej ofercie znajdą Państwo oferty wielu firm ubezpieczeniowych, pozwoli to na wybór najkorzystniejszej oferty pod względem ceny oraz parametrów oferty.

więcej

Ubezpieczenie OC zawodowe

W naszej ofercie znajdą Państwo oferty wielu firm ubezpieczeniowych, pozwoli to na wybór najkorzystniejszej oferty pod względem ceny oraz parametrów oferty.

więcej

OC i AC w najniższych cenach

W naszej ofercie znajdą Państwo oferty wielu firm ubezpieczeniowych, pozwoli to na wybór najkorzystniejszej oferty pod względem ceny oraz parametrów oferty.

więcej